Czy e-biznes równa się e-handel?

Zaufali nam

Pozycjonowanie wortalu Meble.pl meble.pl

Wdrożenie kampani seo i sem dla sklepu internetowego

Artykuły branżowe

Czy e-biznes równa się e-handel?

E-biznes jest terminem dość powszechnie stosowanym. Spotkałam się nawet z publikacjami, w których słowo to jest traktowane jako synonim e-handlu .Stanowczo nie mogę się na to zgodzić. M. Norris oraz S. West w książce "E-biznes" traktują te pojęcia właśnie jako tożsame. Z kolei B. Gregor i M. Stawiszyński uważają, iż nie można traktować tych obu terminów równoznacznie. I z nimi zgadzam się w zupełności. Autorzy, aby zobrazować miejsce e - biznesu pośród pojęć pokrewnych, przedstawiają układ nierówności, którego postać została przedstawiona na poniższym

diagramie: E-biznes wśród pojęć pokrewnych

 

e-handel < e-biznes < e-gospodarka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, Bydgoszcz - Łódź 2002


Wynika stąd, że termin e-gospodarka (ang. e-economy) jest pojęciem znacznie szerszym niż e-biznes. Natomiast termin e-handel (ang. e-commerce ) jest pojęciem węższym od niego. Zanim moja uwaga zostanie skupiona na definicji biznesu elektronicznego, należałoby wyjaśnić co kryje w sobie słowo e-gospodarka (ang. e- economy).


E-gospodarka jest wirtualną areną, na której prowadzona jest działalność, przeprowadzane są transakcje, dochodzi do tworzenia i wymiany wartości i gdzie dojrzewają bezpośrednie kontakty między jej uczestnikami. Procesy te mogą być powiązane z podobnymi działaniami zachodzącymi na tradycyjnym rynku, pomimo iż są od nich niezależne. Pojecie e-gospodarka jest często zastępowane synonimem "gospodarka cyfrowa" (ang. digital economy) lub cyberekonomia1. W literaturze nazywana jest także nową gospodarka. A. Hartman, J. Sifonis oraz J. Kador w książce "E-biznes" używają tego pojęcia w opozycji do starej, tradycyjnej gospodarki2. M. Castells w "Galaktyce Internetu" także zastępuje słowo e-gospodarka terminem nowa gospodarka. Przez ten termin Castells rozumie skokowy wzrost produktywności3. Według tego autora nowa gospodarka jest napędzana przez nowoczesne technologie informatyczne i w związku z powyższym nie ogranicza się ona jedynie do handlu przez Internet. E-gospodarka nie jest samodzielnym tworem, lecz zorganizowana jest wokół sieci komputerowych i uzależniona od potrafiącej się samodzielnie "przekwalifikować" siły roboczej. Co więcej, autor wskazuje, iż rolę przywódcy w nowej gospodarce odgrywa e-biznes.


Z powyższych definicji e-gospodarki można wywnioskować, iż e-biznes jest terminem obejmującym węższy zakres problematyki niż termin e-gospodarka. E-gospodarka nie jest też tożsama z e-handlem. Stąd pozornie można byłoby stwierdzić, ze e-biznes i e-handel są pojęciami równoznacznymi. Jednak wniosek ten nie jest do końca prawdziwy. Bowiem e-biznes stoi na czele gospodarki cyfrowej.


W takim razie e-biznes jest pojęciem obejmującym szerszy zakres problematyki niż e-handel. Tak jak tradycyjny handel jest częścią biznesu, tak handel elektroniczny jest częścią biznesu elektronicznego4. Stąd nie utożsamiajmy słowa e-biznes z terminem e-handel !


Dyrektor Marketingu & Pr WWB s.c.
Jagoda Ewa Kutkowska
bok@wwb.pl

 

Przypisy

  • 2 Tamże, s. XVIII

  • 4 Tamże, s.77
  •  

Strona: 1
 
WWB.pl - wirtualny wymiar biznesu pozycjonowanie stron rzeszow